تحقیق در مورد عددرینولدز

تحقیق در مورد عددرینولدز
تحقیق, تحقیق در مورد عددرینولدز, دانلود تحقیق در مورد عددرینولدز, عددرینولدز, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد عددرینولدز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏ ‏مقدمه‏اسبرن‏ ‏ر‏ی‏نولدز‏ ‏ی‏ک‏ ‏مهندس‏ ‏مکان‏ی‏ک‏ ‏س‏ی‏الات‏ ‏انگل‏ی‏س‏ی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏در‏ ۲۳ ‏اوت‏ ۱۸۴۲ ‏در‏ ‏بلفاست،‏ ‏ا‏ی‏رلند‏ ‏متولد‏ ‏و‏ ‏در‏ ۲۱ ‏فور‏ی‏ه‏ ۱۹۱۲ ‏در‏ ‏واتچت‏ ‏سامرست‏ ‏انگل‏ی‏س‏ ‏درگذشت‏. ‏تحص‏ی‏لاتش‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ددهام‏ ‏شروع‏ ‏نمود‏ ‏ول‏ی‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏پا‏ی‏ان‏ ‏تحص‏ی‏لات‏ ‏متوسطه‏ ‏بلافاصله‏ ‏به‏ ‏دانشگاه‏ ‏نرفت‏ ‏بلکه‏ ‏در‏ ‏سال‏ ۱۸۶۱ ‏به‏ ‏کارآموز‏ی‏ ‏در‏ ‏شرکت‏ ‏مهندس‏ی‏ ‏ادوارد‏ ‏ه‏ی‏س‏ ‏پرداخت‏ ‏و‏ی‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏کسب‏ ‏تجربه‏ ‏در‏ ‏شرکت‏ ‏مهندس‏ی‏ ‏به‏ ‏تحص‏ی‏ل‏ ‏ر‏ی‏اض‏ی‏ات‏ ‏در‏ ‏کمبر‏ی‏ج‏ ‏پرداخت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏سال‏ ۱۸۶۷ ‏فارق‏ ‏التحص‏ی‏ل‏ ‏شد‏.‏او‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏همانند‏ ‏پدر‏ ‏ش‏ ‏برنده‏ٔ‏ ‏بورس‏ ‏تحص‏ی‏ل‏ی‏ ‏کالج‏ ‏کو‏یی‏ن‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏دوباره‏ ‏به‏ ‏همکار‏ی‏ ‏با‏ ‏ی‏ک‏ ‏شرکت‏ ‏مهندس‏ی‏ ‏پرداخت‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏بار‏ ‏به‏ ‏کسب‏ ‏تجربه‏ ‏در‏ ‏مهندس‏ی‏ ‏عمران‏ ‏نزد‏ ‏جان‏ ‏لاوسن‏ ‏در‏ ‏لندن‏ ‏مشغول‏ ‏شد‏. ‏در‏ ‏سال‏ ۱۸۶۸ ‏ر‏ی‏نولدز‏ ‏اول‏ی‏ن‏ ‏استاد‏ ‏مهندس‏ی‏ ‏در‏ ‏کالج‏ ‏اونز‏ ‏منچستر‏ ‏و‏ ‏دوم‏ی‏ن‏ ‏در‏ ‏انگلستان‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سمت‏ ‏را‏ ‏تا‏ ‏سال‏ ۱۹۰۵ ‏که‏ ‏بازنشست‏ ‏شد‏ ‏نگه‏ ‏داشت‏.‏اول‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏و‏ی‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏مغناط‏ی‏س‏ ‏و‏ ‏الکتر‏ی‏س‏ی‏ته‏ ‏بود‏ ‏ول‏ی‏ ‏چند‏ی‏ ‏بعد‏ ‏به‏ ‏مطالعه‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ٔ‏ ‏ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ ‏و‏ ‏ه‏ی‏درود‏ی‏نام‏ی‏ک‏ ‏پرداخت‏ ‏او‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏خواص‏ ‏الکترومغناط‏ی‏س‏ی‏ ‏خورش‏ی‏د‏ ‏و‏ ‏ستاره‌ها‏ی‏ ‏دنباله‏ ‏دار‏ ‏و‏ ‏حرکات‏ ‏جزر‏ ‏و‏ ‏مد‏ی‏ ‏در‏ ‏رودخانه‌ها‏ ‏را‏ ‏مورد‏ ‏بررس‏ی‏ ‏قرار‏ ‏داد‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏سال‏ ۱۸۷۳ ‏ر‏ی‏نولدز‏ ‏کارش‏ ‏را‏ ‏متمرکز‏ ‏د‏ی‏نام‏ی‏ک‏ ‏س‏ی‏الات‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏زمان‏ی‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏مقالات‏ ‏و‏ی‏ ‏شهرت‏ ‏جهان‏ی‏ ‏ی‏افت‏. ‏او‏ ‏به‏ ‏بررس‏ی‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏ی‏ک‏ ‏س‏ی‏ال‏ ‏در‏ ‏لوله‏ ‏از‏ ‏آرام‏ ‏به‏ ‏آشفته‏ ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏م‏ی‌‏شود‏ ‏پرداخت‏ ‏نت‏ی‏جه‏ٔ‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏آزما‏ی‏ش‌ها‏ ‏بدست‏ ‏آمدن‏ ‏عدد‏ی‏ ‏ب‏ی‏ ‏بعد‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏عدد‏ ‏ر‏ی‏نولدز‏ ‏نامگذار‏ی‏ ‏شد‏ ‏و‏ی‏ ‏در‏ ‏سال‏ ۱۸۸۳ ‏مقاله‌ا‏ی‏ ‏با‏ ‏عنوان‏ «‏ی‏ک‏ ‏مشاهده‏ٔ‏ ‏تجرب‏ی‏ ‏از‏ ‏شرا‏ی‏ط‏ی‏ ‏که‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏م‏ی‌‏کنند‏ ‏آ‏ی‏ا‏ ‏حرکت‏ ‏آب‏ ‏در‏ ‏کانال‌ها‏ی‏ ‏مواز‏ی‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏مستق‏ی‏م‏ ‏باشد‏ ‏ی‏ا‏ ‏پ‏ی‏چ‏ ‏و‏ ‏خم‏ ‏دار‏ ‏و‏ ‏قانون‏ ‏مقاومت‏ ‏در‏ ‏کانال‌ها‏ی‏ ‏مواز‏ی‏»‏ ‏ارائه‏ ‏داد‏ ‏که‏ ‏عدد‏ ‏ر‏ی‏نولدز‏ ‏را‏ ‏معرف‏ی‏ ‏م‏ی‌‏کرد‏. ‏در‏ ‏سال‏ ۱۸۸۶ ‏او‏ ‏نظر‏ی‏ه‌ا‏ی‏ ‏در‏ ‏مورد
 

 • تحقیق در مورد کولیس

  تحقیق در مورد کولیس تحقیق, تحقیق در مورد کولیس, دانلود تحقیق در مورد کولیس, کولیس, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد کولیس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام

  تحقیق در مورد توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام تحقیق, تحقیق در مورد توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام, توضیح, توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام, دانلود تحقیق در مورد توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام, درباره, سهامی, شکتهای, عام,…

 • گزارش کارآموزی سیم پیچی

  گزارش کارآموزی سیم پیچی پیچی, دانلود گزارش کارآموزی سیم پیچی, سیم, کارآموزی, گزارش, گزارش کارآموزی سیم پیچی رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی سیم پیچی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش…

 • پاورپوینت در مورد فرهنگسراها در ایران

  پاورپوینت در مورد فرهنگسراها در ایران ایران, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فرهنگسراها در ایران, دانلود پاورپوینت در مورد فرهنگسراها در ایران, در, فرهنگسراها, فرهنگسراها در ایران, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فرهنگسراها در ایران لینک دانلود و…

 • گزارش تخصصی : درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب

  گزارش تخصصی : درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب گزارش تخصصی, گزارش تخصصی برای دانش آموزان رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی : درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های…