تحقیق در مورد مراسم تدفین درمصرباستان 8 ص

تحقیق در مورد مراسم تدفین درمصرباستان 8 ص
8, تحقیق, تحقیق در مورد مراسم تدفین درمصرباستان 8 ص, تدفین, دانلود تحقیق در مورد مراسم تدفین درمصرباستان 8 ص, درمصرباستان, ص, مراسم, مراسم تدفین درمصرباستان 8 ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مراسم تدفین درمصرباستان 8 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..DOC) :  
‏مراسم تدفین درمصرباستان:‏آفریقای شمالی منطقه ای خشک وگرمسیراست که بیشترمساحت آن راصحراهاوکویرههای خشک تشکیل داده است.امارودنیل نعمتی است که به این منطقه عطاشده است واین مکان رابه سرزمین مصرداده است که دراین منطقه ساکن شوندو‏یکی ازبزرگترین تمدن های جهان راپ‏دیدآوردند.خاک سیاه رنگ و‏غنی ‏ازموادمعدنی‏ مصرهمراه بابارندگی های سالانه وآبگیری سدهای کوچک وبزرگ به کشاورزان مصری این مکان رامی دهدکه سالانه دوباربه کشت محصولات خوداقدام کنند.درمصرباستان زمانی که اجسادخودرادفن می کردندهمواره نگران بودندکه مباداسیلاب هااجسادراباخودببرند.بازماندگان متوفی سعی می کردندمردگان رادرزمین هایی‏ مرتفع وبخش های خشک وکویری دفن کنندچراکه خشکی کویرهاسبب خالی از آب ورطوبت بودومانع رشدباکتری های تجزیه گرمی شدوبه این ترتیب اجسادطبیعی مومیایی می شدند.درعصرپیش ازساخت اهرام مصری هااجسادرابه صورت طبیعی وباکمک خاک خشک کویرهامومیایی می کردندومعتقدبودنداجسادنبایدمتلاشی شوندوهمیشه بایدسالم باشند.امااین شیوه نیزمشکلاتی رابه همراه داشته چراکه اجسادتنهاازخطرمتلاشی شدن براثررطوبت درامان بودنداماحیوانات وجانوران خاکی ‏ویاوجوددزدان وسارقانی که برای ربودن جواهرات واشیاگران قیمت دفن شده به همراه اجسادسبب نابودی قبرهاوبدن مردگان می شدندهمچنان مشکل بزرگ به شمارمی رفت.مصریان باستان حدودپنج هزاروپانصدهزارسال قبل برای مراقبت وحفظ اجسادمردگان خودبدن انهارادرسبدهای بسیاربزرگ جعبه های چوبی ویاقبرهای زیرزمینی که باسنگ پوشیده شده بودنددفن می کردندکه این شیوه درطول سالهای بعدوحضورفراعنه به شکل های دیگری ‏تبدیل شد.درفاصله ی سالهای2150تا2650پیش ازمیلادمصریان اجسادمردگان رابه صورت مصنوعی مومیایی می کردندوبااستفاده ازکتان ونمک وچسب وگچ این عمل راانجام می دادند.مصریان درابتدابرای حفظ بدن آنهارادرلایه های بسیاری ازکتان می پیچیدندوحتی صورت رابه صورت بسیاردقیقی پنهان می کردندوموهاواندام های دیگرهمچون چشم هاوریش هارانمایان می ساختند.‏دراین شیوه از مومیلیی ازنمک خاصی که ناترون نامیده می شودوبه صورت طبیعی درمصروجوددارداستفاده می شده که این نمک همانندخاک داغ وخشک کویرعمل می کرده وقبل ازآنکه اجسادرابالایه های کتان بپوشانندآنهارادرون این نمک قرارمی دادندوپس ازتمام اعضای داخلی بدن ازجمله شش هاومعده وروده هاراخارج می کردندتاباعث فسادبدن نشوندوسپس آنهاراجداگانه خشک کرده ودرون چهار
 

 • قارچ کارآفرینی

  قارچ کارآفرینی دانلود قارچ کارآفرینی, قارچ, قارچ کارآفرینی, کارآفرینی رفتن به سایت اصلی قارچ کارآفرینی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 38 صفحه  قسمتی از…

 • تحقیق در مورد (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 24 ص

  تحقیق در مورد (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 24 ص (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان 23 ص, آموزي, پرورش, تحقیق در مورد (گزارش كار آموزي) سيكل پرورش ماهي قزل آلاي…

 • تحقیق در مورد زمين شناسى

  تحقیق در مورد زمين شناسى تحقیق, تحقیق در مورد زمين شناسى, دانلود تحقیق در مورد زمين شناسى, زمين, زمين شناسى, شناسى, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زمين شناسى لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • بخش سوم –شرکتهای تولید، انتقال و توزیع برق

  انتقالانتقال و توزیع برقبخشبخش سوم شرکتهای تولیدبرقتوزیعتولیددانلود بخش سوم شرکتهای تولیدسومشرکتهایو رفتن به سایت اصلی بخش سوم –شرکتهای تولید، انتقال و توزیع برق لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده…

 • تحقیق در مورد استيفاء در قانون مدني 170 ص

  تحقیق در مورد استيفاء در قانون مدني 170 ص 170, استيفا, استيفا در قانون مدني 170 ص, تحقیق, تحقیق در مورد استيفا در قانون مدني 170 ص, دانلود تحقیق در مورد استيفا در قانون مدني 170 ص, در, ص, قانون,…