پرسشنامه هویت اجتماعی

اجتماعیپرسشنامهپرسشنامه هویت اجتماعیدانلود پرسشنامه هویت اجتماعیهویت

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه هویت اجتماعی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏پرسشنامه هویت اجتماعیSocial identity questionnaire‏پرسشنامه هویت اجتماعی ‏با توجه به دو بعد هویت فردی و جمعی برگرفته از نظریات ریچارد جنکینز‏ (2008)‏ ‏توسط صفارینیا‏ ‏و روشن (1390)‏ ساخته شده است. هویت به ویژگیهایی اشاره دارد که موجب تشخیص فرد میگردد. مردم هویتهای متفاوتی از خود نشان میدهند؛ مثلاً، شخصی ممکن است تمایل داشته باشد که به عنوان ورزشکار شناخته شود. هویت اجتماعی از نیازهای روانی- اجتماعی کنشگران اجتماعی شکل میگیرد و پیشنیاز هر گونه زندگی اجتماعی است. هویت اجتماعی امکان برقراری ارتباط پایدار و معنادار روانشناختی با دیگران را- که محور و مبنای زندگی اجتماعی است- فراهم میکند.‏نتایج مطالعات گوناگون نشان داده است که هویت اجتماعی نقش مؤثری در سلامت روان، سازگاری، ابراز وجود، عزتنفس اجتماعی و نگرش به مهاجرت دارد (مایرز، 2009‏، بامیستر و بوشمن، .(2008‏این پرسشنامه بر روی 550‏ دانشآموز 250)‏ دختر و 300‏ پسر) دبیرستانهای شهرستان شاهین دژ آذربایجان شرقی اجرا شده است.‏نمرهگذاری‏این پرسشنامه که از نوع مداد- کاغذی و خودگزارشدهی است، مشتمل بر 20‏ گویه میباشد که 10‏ گویه آن نشاندهنده بعد فردی و 10‏ گویه دیگر نشان دهنده بعد جمعی است. نمرهگذاری گویهها براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای به صورت »‏کاملاً موافق=«5‏، »‏موافق«4=‏، »‏نظری ندارم«3=‏، »‏مخالف«2=‏ و »‏کاملاً مخالف«1=‏ انجام میشود. بنابراین حداقل و حداکثر نمره کسب شده از‏این پرسشنامه به ترتیب برابر با 20‏ و 100‏ خواهد بود. لازم به ذکر است که گویههای 2‏، 3‏، 4‏، 7‏، 10‏، 11‏، 12‏، 13‏، 14‏، 15‏، 16‏،17‏ به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند.‏پایایی و روایی‏در پژوهش صفارینیا و روشن (1390)‏ پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 0/74‏و برای گویهها بین 0/51‏ تا 0/58‏ به دست آمد که میزان رضایتبخشی است. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از نظر متخصصان‏حاکی از روایی صوری پرسشنامه و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مؤلفههای اصلی (pc)‏ از طریق چرخش واریماکس مؤید
 

 • پاورپوینت در مورد حاصلضرب دکارتی (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد حاصلضرب دکارتی (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حاصلضرب دکارتی (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, حاصلضرب, حاصلضرب دکارتی, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد حاصلضرب دکارتی (تحقیق دانش آموزی), دکارتی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در…

 • پرسش¬¬نامه¬ی استاندارد کیفیت زندگی

  استانداردپرسش¬¬نامه¬ی استاندارد کیفیت زندگیپرسشنامه¬یدانلود پرسش¬¬نامه¬ی استاندارد کیفیت زندگیزندگیکیفیت رفتن به سایت اصلی پرسش¬¬نامه¬ی استاندارد کیفیت زندگی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی…

 • تحقیق در مورد عربستان 29ص

  تحقیق در مورد عربستان 29ص 29ص, تحقیق, تحقیق در مورد عربستان 29ص, دانلود تحقیق در مورد عربستان 29ص, عربستان, عربستان 29ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد عربستان 29ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد اداره بازرسي و استراتژي بازرسي

  تحقیق در مورد اداره بازرسي و استراتژي بازرسي اداره, اداره بازرسي و استراتژي بازرسي, استراتژي, بازرسي, تحقیق, تحقیق در مورد اداره بازرسي و استراتژي بازرسي, دانلود تحقیق در مورد اداره بازرسي و استراتژي بازرسي, مورد, و رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت در مورد تجزيه وتحلیل صنعت دارو

  پاورپوینت در مورد تجزيه وتحلیل صنعت دارو پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تجزيه وتحلیل صنعت دارو, تجزيه, تجزيه وتحلیل صنعت دارو, دارو, دانلود پاورپوینت در مورد تجزيه وتحلیل صنعت دارو, صنعت, مورد, وتحلیل رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تجزيه…